Polítiques d'ús i cancel·lació d'Usuari Alumni

UdGAlumni ofereix un llistat d’avantatges i serveis als seus usuaris que inclouen descomptes en establiments i cursos de la Universitat de Girona, ús de serveis i espais de la mateixa universitat, accés al coneixement a través de reunions professionals i de formació, entre altres (veure llistat de serveis i avantatges d’UdGAlumni en aquesta pàgina web). Aquests serveis i avantatges es contracten mitjançant el “Prepagament del Servei Limitat”.

Amb el Prepagament del Servei Limitat, l’Usuari Alumni tindrà accés a gaudir del contingut de la pàgina web podent accedir a qualsevol servei i/o avantatge del llistat allà esmentat per un únic pagament anual de 25€ per usuari; sempre subjecte a les condicions de cada servei i/o avantatge allà especificades.

Mitjançant la modalitat de Prepagament del Servei Limitat, l’Usuari Alumni tindrà dret a gaudir dels serveis i avantatges durant un període limitat d’1 any natural a partir de la data de realització del pagament. En aquest cas, la subscripció acabarà automàticament un cop finalitzat l’esmentat període, excepte en el cas que l’Usuari Alumni realitzi de nou el pagament (Prepagament del Servei Limitat) per la mateixa quota i condicions esmentades.

UdGAlumni podrà oferir el Prepagament del Servei Limitat per un període limitat d’acord a les condicions que s’indiquen a l’oferta (d’aquí en endavant, “Període del Servei Gratuït”). L’Usuari Alumni podrà optar a posar fi al Servei en qualsevol moment del “Període del Servei Gratuït” sense haver de pagar pel mateix, enviant un correu electrònic a alumniudg@udg.edu indicant a l’assumpte “Baixa Període del Servei Gratuït”.

El Període del Servei Gratuït solament es podrà utilitzar si es compleixen les següents condicions:

  • Que l’Usuari Alumni no hagi estat anteriorment usuari Alumni i no hagi utilitzat el Prepagament del Servei Limitat, i
  • Que l’Usuari Alumni podrà gaudir del Període del Servei Gratuït durant el primer any després d’haver-se graduat en la Universitat de Girona.

El Prepagament del Servei Limitat inclou qualsevol servei i/o avantatges allotjats en la plataforma, excloent les xerrades, conferències i/o cursos de formació que indiquin preu tancat per poder participar-hi. En aquests casos, caldrà pagar el preu allà assignat per poder gaudir-ne.

El producte es contracta de forma online realitzant un pagament sota la modalitat de Prepagament del Servei Limitat. En qualsevol moment, l’Usuari Alumni podrà posar fi al Servei “Prepagament del Servei Limitat” enviant un correu electrònic a alumniudg@udg.edu indicant a l’assumpte “Cancel·lació del Prepagament del Servei Limitat”. UdGAlumni no retornarà la quota corresponent a aquell any, ni cap part proporcional de la mateixa, en ser l’Usuari Alumni qui posa fi a la relació contractual “Prepagament del Servei Limitat”. UdGAlumni cancel·larà el Servei sense que l’Usuari Alumni hagi d’abonar cap import addicional per realitzar la cancel·lació.

El registre d’un Usuari Alumni es produirà a través del Web Alumni. La recol·lecció de les dades i informació personal es durà a terme en el moment en que l’Usuari Alumni accepti la Política de Dades Personals i conforme a la mateixa.

L’Usuari Alumni serà responsable d’assegurar que la informació facilitada en el moment del registre sigui correcta, inclosa aquella que s’obtingui d’altres serveis i xarxes socials i, quan sigui necessari, d’actualitzar el seu compte d’usuari amb informació correcta. En el moment del registre, l’Usuari Alumni solament podrà facilitar la informació de targetes de crèdit i de dèbit que siguin de la seva propietat.

En el moment del registre, l’Usuari Alumni facilitarà el nom d’usuari i una contrasenya (d’aquí en endavant, la “Informació d’Inici de Sessió Alumni”). La Informació d’Inici de Sessió Alumni és personal i no podrà ser utilitzada per un tercer. L’Usuari Alumni emmagatzemarà la Informació d’Inici de Sessió Alumni amb la finalitat de protegir-la davant l’accés no autoritzat. L’Usuari Alumni és el responsable de tot l’ús del Servei que es produeixi a través del seu compte.

Si l’Usuari Alumni sospités d’algun cas no autoritzat de la Informació d’Inici de Sessió Alumni, haurà de notificar-lo immediatament a UdGAlumni i canviar la seva contrasenya. En cas que UdGAlumni tingui algun motiu per creure que s’ha mostrat la Informació d’Inici de Sessió Alumni o que d’alguna altra manera està sent objecte d’un mal ús per part d’alguna persona no autoritzada, UdGAlumni tindrà el dret de cancel·lar immediatament la relació UdGAlumni - Usuari Alumni.

UdGAlumni tindrà dret en tot moment a sol·licitar que l’Usuari Alumni canviï la seva contrasenya. Els canvis s’efectuaran amb rapidesa i podran provocar pertorbacions temporals en l’ús del Servei.