Notícies

La imposició de la revolució tecnològica als professionals

La revolució industrial està calant en la nostra societat i en tots els sectors industrials. Ningú queda al marge del profund canvi social on la comunicació i el màrqueting corporatiu no solament aspiren que el ciutadà quedi impactat pels seus missatges, sinó que desitgen que sigui part activa en l'escolta i manifest de la seva opinió en un diàleg enriquidor per totes les parts interessades. Aquesta revolució, tan recent, implica rebre i comunicar la realitat des de nous punts de vista, suports i formats. 

[Llegir més]