Sergi Vinardell obté un accèssit en els premis Cátedra Aquae d'Economía de l'Aigua 2017

El Treball de Fi de Grau de Sergi Vinardel estudia la viabilitat de la substitució d'un sistema convencional de fangs activats per un sistema basat en la separació d'efluents en l'origen, descentralitzant el tractament de les aigües negres i centralitzant el tractament de les aigües grises (configuració híbrida de tractament). A més, també s'ha avaluat si era millor l'eliminació o la recuperació del nitrogen de la línia de tractament de les aigües negres. El treball, aplicat a dos nous barris, permet concloure que, tot i que la proposta alternativa per al tractament de les aigües residuals té un seguit d'avantatges ambientals i econòmiques importants que poden esdevenir claus en un futur, encara es requereix d'una gran conscienciació en la nostra societat per prioritar i promoure tecnologies d'economia circular davant l'actual situació de canvi climàtic i manca de recursos.