La imposició de la revolució tecnològica als professionals

La revolució industrial està calant en la nostra societat i en tots els sectors industrials. Ningú queda al marge del profund canvi social on la comunicació i el màrqueting corporatiu no solament aspiren que el ciutadà quedi impactat pels seus missatges, sinó que desitgen que sigui part activa en l'escolta i manifest de la seva opinió en un diàleg enriquidor per totes les parts interessades. Aquesta revolució, tan recent, implica rebre i comunicar la realitat des de nous punts de vista, suports i formats. 

A conseqüència d'aquest nou escenari, resulta inevitable que cap empresa vulgui quedar-se fora d'aquest tren de nou panorama digital, i que sorgeixi una gran demanda de professionals amb un perfil que combini experiència amb una formació creativa, amb coneixement d'eines tecnològiques aplicades al procés de creació digital, principalment enfocada a l'àmbit web, de disseny i de producció audiovisual

El nou grau en Arts Digitals que ofereix de forma pionera la Universitat Camilo José Cela, intenta donar resposta a la formació de creadors de continguts digitals capaços de liderar processos de canvi i de nous models de comunicació en organitzacions. En definitva, una formació que ofereix competències i capacitats que demanda el mercat laboral actual, que combina art, comunicació i tecnologia. 

Pots veure tota la notícia aquí.