Jornades d'Investigadors Predoctorals

Organitzades per l’Escola de Doctorat i l’associació UdG.doc, en col·laboració amb el Vicerectorat de Recerca i el Vicerectorat d’Estudiants. Tindran lloc del 6 al 9 de juny. 

es Jornades volen generar un espai de formació i d’informació, de difusió de la recerca i de debat entre els estudiants de doctorat de la UdG, amb sessions informatives sobre els estudis de doctorat i sobre la futura inserció laboral, amb un èmfasi especial en les alternatives d’estudi a l’estranger i en la borsa de treball.

L’eix central de les Jornades seran les Sessions de Comunicació oral de la recerca, en les qual els doctorands de la UdG podran presentar la seva recerca en una comunicació oralEl conjunt de les intervencions es recollirà en un volum – Llibre d’Abstracts electrònic –  que els estudiants podran fer constar com a publicació