Cursos d'estiu: francès, anglès, alemany

Els cursos d'estiu d'idiomes són oberts a exestudiants de la Universitat i els gestiona la Fundació Universitat de Girona: Innovació i Formació. Consulteu aquí l'oferta i el procediment d'inscripció

Cursos semipresencials de matí o de tarda de preparació per als exàmens oficials.

Anglès nivell B1, B2.1 i B2.